Меню


Инструкция и руководство для
Indesit WIDL 106 на русском

30 страниц подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации


Видео INDESIT WITL 1067 - подробная инструкция к стиральной машине (автор: Video-sovety)09:46

INDESIT WITL 1067 - подробная инструкция к стиральной машине

Видео Сброс программы WIDL106 (автор: Большая стирка)03:25

Сброс программы WIDL106

Видео Indesit WIDL 106 40 cotton (автор: masini de spălat)10:55

Indesit WIDL 106 40 cotton

Видео Indesit WIDL 106 bez znakova zivota - Popravljeno (автор: gracija01)02:35

Indesit WIDL 106 bez znakova zivota - Popravljeno

Видео Indesit WIDL 106 sa programatorom WIL 85 (автор: gracija01)14:40

Indesit WIDL 106 sa programatorom WIL 85

Видео Indesit WIDXL106 (автор: gracija01)01:16

Indesit WIDXL106

Видео Indesit WIL163 Overview (автор: thekylejohn1)05:09

Indesit WIL163 Overview

Видео Сброс программы WITL 86 (автор: Большая стирка)01:26

Сброс программы WITL 86

Съдържание Монтиране...

Инструкции за ползване, Widl 106

1

BG

БЪЛГАРСКИ,1

Съдържание

Монтиране, 2-3

Разопаковане и нивелиране, 2

Хидравлични и електрически връзки, 2-3

Първо пране, 3

Технически данни, 3

Описание на Пералня със сушилня, 4-5

Табло за управление, 4

Светлинни индикатори, 5

Включване и програми, 6

Кратко описание: включване на програма, 6

Таблица с програмите, 6

Програмиране според потребностите, 7

Задаване на температурата, 7

Задаване на сушенето, 7

Функции, 7

Перилни препарати и тъкани, 8

Касета за перилните препарати, 8

Разпределяне на прането, 8

Специфично пране, 8

Мерки за безопасност и препоръки, 9

Общи предохранителни мерки, 9

Претопяване, 9

Спестяване и опазване на околната среда, 9

Поддръжка и почистване, 10

Спиране на водата и изключване на

електрозахранването, 10

Почистване на Пералня със сушилня, 10

Почистване на касетата за перилните препарати, 10

Поддръжка на люка и на казана, 10

Почистване на помпата, 10

Проверка на маркуча за студената вода, 10

Проблеми и мерки за отстраняването

им, 11

Сервизно обслужване, 12

Преди да се свържете с оторизирания сервиз, 12

BG

Пералня със сушилня

WIDL 106

Инструкции за ползване

AR

,13

CSI

РУССКИЙ, 25

SB

СРПСКИ, 37

Съдържание Монтиране...

Монтиране, Разопаковане и нивелиране, Хидравлични и електрически връзки

Страница 2

2

BGВажно е да съхранявате инструкциите, за да

можете да правите допълнителни справки по всяко

време.

В случай, че Пералня със сушилня се

продаде, преотстъпи или премести трябва да се

погрижите инструкциите винаги да я придружават,

за да се предостави информация на новия

собственик за работата и предупрежденията.Прочетете внимателно инструкциите,

защото

съдържат важна информация за монтажа,

използването и безопасността.

Разопаковане и нивелиране

Разопаковане
1. Разопаковайте Пералня със сушилня.

2. Проверете дали Пералня със сушилня не е

повредена при транспортирането. Ако е

повредена, не я свързвайте, а се обърнете към

продавача.

3.

Отстранете 4-те

винта за предпазване

при превоза и гумената

гарнитура със

съответната втулка за

раздалечаване,

поставени в задната

част

(виж фигурата).

4. Затворете отворите с предоставените

пластмасови капачки.

5. Съхранете всички части, за да се монтират

отново при необходимост Пералня със сушилня

да бъде транспортирана.Опаковъчният материал не е детска играчка

Нивелиране

1. Монтирайте Пералня със сушилня на равен и

твърд под без да я опирате в стени, мебели и др.

2. Ако подът не е

идеално хоризонтален,

компенсирайте

неравностите като

отвиете или завиете

предните крачета (виж

фигурата). Наклонът,

измерен върху горната

повърхност, не трябва

да надвишава 2

°

.

С точното нивелиране машината е стабилна и се

избягват вибрациите, шумовете и преместването

й по време на работа. Когато настилката е мокет

или килим, регулирайте така крачетата, че под

Пералня със сушилня да остане достатъчно

място за вентилация.

Хидравлични и електрически връзки

Свързване на маркуча към водопроводната мрежа

1. Поставете

уплътнението “А” в

края на маркуча за

студената вода и го

завийте към крана за

студената вода на 3/4”

(виж фигурата).

Преди да го свържете

източете водата,

докато се избистри.

2. Свържете маркуча

за студената вода към

Пералня със сушилня,

като го завиете към

щуцера, разположен

на гърба, горе вдясно

(виж фигурата)

.

3. Внимавайте маркуча да не се прегъва и

пречупва.Налягането по водопроводната мрежа трябва

да бъде в границите, указани в таблицата с

техническите данни (виж следващата

страница)

.Ако дължината на захранващия маркуч не е

достатъчна, се обърнете към специализиран

магазин или към оторизиран техник.

Монтиране

A

Монтиране, Разопаковане и нивелиране, Хидравлични и електрически връзки

Първо пране, Технически данни

Страница 3

3

BG

Свързване на маркуча за мръсната вода

Свържете маркуча за

мръсната вода, без да

го прегъвате, към

канализационната

тръба или към тръбата

за отвеждане в

стената, разположени

от пода на височина

между 65 и 100 см;

или го подпрете в края

на мивката или ваната,

като вържете водача за

крана (виж фигурата).

Свободният край на

маркуча за мръсната

вода не трябва да бъде

потопен във водата.Не се препоръчва използването на удължителни

маркучи. Ако е необходимо, удължителят трябва

да има същия диаметър като оригиналния и да не

надвишава 150 см.

Свързване към електрическата мрежа

Преди да свържете щепсела в контакта, проверете

дали:

• контактът е заземен съгласно действащата

норма;

• контактът може да поеме максималната

мощност на натоварване на машината, указана

в таблицата с техническите данни (виж

следващата страница);

• захранващото напрежение е в границите на

указаното в таблицата с техническите данни

(виж следващата страница);

• контактът отговаря на щепсела на Пералня

със сушилня. В противен случай заменете

щепсела или контакта.Пералня със сушилня не се монтира на открито,

дори под навес, защото е много опасно да се

остави на влиянието на атмосферните условия.За монтираната Пералня със сушилня електрическият

контакт трябва да бъде лесно достъпен.Не използвайте удължители или разклонители.Кабелът не трябва да бъде огънат или

сплескан.Захранващият кабел трябва да се заменя само

от оторизирани техници.

Внимание! Фирмата отхвърля всякаква отговорност

в случаите, в които тези норми не се спазват.

Първо пране

След монтирането, преди употреба, направете

един цикъл на пране с перилен препарат, но без

дрехи, като зададете програмата на 90°С без

предпране.

Сервизно

обслужване

Проб

л

еми

Предпазни

мерки

По
д

дръжка

Програми

Перилни

препарати

Монтиране

Опис

ание

65 - 100 cm

Технически данни

Модел

WIDL 106

Размери

ширина 59,5 см

височина 85 см

дълбочина 53,5 см

Вместимост

от 1 до 5 кг. за изпирането;

от 1 до 4 кг. за сушенето

Електрическо

захранване

напрежение 220/230V 50 Hz

максимална консумирана
мощност 1850 W

Захранване с

вода

максимално налягане 1 МРа (10 bar)

минимално налягане 0,05 МРа (0,5 bar)
обем на казана 46 литра

Скорост на

центрофугата

до 1000 оборота/минута

Програми за
проверка

съгласно норма
IEC 456

изпирането: програма 2;

температура 60°; извършена с 5кг

пране.

сушене: първоначално сушене при

1 кг. пране и избрана

продължителност от 40 мин.;

повторно сушене при 4 кг. пране,

като програматорът СУШЕНЕ е

поставен на позиция .
Пералната машина съответства на
следните Европейски директиви:

- 73/23/СЕЕ от 19/02/73 (за
ниско напрежение) и

последващите изменения

- 89/336/СЕЕ от 03/05/89 (за
електромагнитна съвместимост)

и последващите изменения

Първо пране, Технически данни

Описание на пералня със сушилня

Страница 4

4

BG

Табло за управление

Описание на Пералня със

сушилня

Касета за перилните

препарати

Бутон ВКЛЮЧВАНЕ/

ИЗКЛЮЧВАНЕ

Бутон

СТАРТ/АНУЛИРАНЕ

Касетата за перилните препарати: служи

за зареждане с перилни препарати, омекотители

и др. (виж стр. 8).

Светлинни индикатори: за проследяване

изпълнението на програмата за пране.

Ако е избрана функцията Delay Timer (таймер за

задаване часа на включване на програмата) ще

се покаже времето, което остава до включването

на програмата (виж стр. 5).

Програматор СУШЕНЕ: за да зададете

желаното сушене (вж. стр. 7).

Бутони за управление: за избор на функциите.

За избраната функция ще светне бутонът.

ТЕРМОРЕГУЛАТОР: за задаване на температурата

или за студено пране (виж стр. 7).

Бутон СТАРТ/АНУЛИРАНЕ: за стартиране на

програмите или за анулиране на погрешно

зададеното.

Индикатор ВКЛЮЧВАНЕ/ЛЮК БЛОКИРАН: за

информация дали пералната машина е включена

и дали люкът може да се отвори (виж стр. 5).

Бутон ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ: за

включване и изключване на Пералня със

сушилня.

ПРОГРАМАТОР: за избор на програмите.

По време на изпълнение на програмата, ключът

остава неподвижен.

ТЕРМОРЕГУЛАТОРПРОГРАМАТОР

Светлинни

индикатори

Бутони за

управление

Програматор

СУШЕНЕ

Индикатор ВКЛЮЧВАНЕ/

ЛЮК БЛОКИРАН

Описание на пералня със сушилня

Светлинни индикатори

Страница 5

5

BG

Сервизно

обслужване

Проб

л

еми

Предпазни

мерки

По
д

дръжка

Програми

Перилни

препарати

Монтиране

Опис

ание

Индикатор ВКЛЮЧВАНЕ/ЛЮК БЛОКИРАН:

Светещият индикатор показва, че люкът е блокиран за избягване на случайното му отваряне.

За избягване на щети е необходимо да се изчака индикаторът да примигне преди да се отвори люкът.Бързото примигване на индикатора за ВКЛЮЧВАНЕ/БЛОКИРАНЕ НА ЛЮКА заедно с това на поне

още един индикатор сигнализира за повреда. Извикайте техник от оторизирания сервиз.

Текущи фази:

По време на цикъла на работа индикаторите ще

светват последователно, за да показват етапите

от изпълнението на програмата:

Предпране / Пране

Изплакване

Центрофуга

Сушене

Забележка:

- по време на фазата на оттичане на водата ще

светне индикаторът за фазата на центрофугата.

- Накрая на цикъла на сушене светлинният

индикатор, отнасящ се до

, ще започне да

мига, за да укаже, че програматорът СУШЕНЕ

трябва да бъде върнат на позиция 0.

Бутони за управление

БУТОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ изпълняват ролята

на индикатори.

С избирането на една функция светва

съответният бутон.

Ако избраната функция е несъвместима със

зададената програма бутонът ще примигва и

функцията няма да се включи.

В случай, че се зададе функция, която е

несъвместима с друга, предварително избрана,

ще остане активна само последната избрана.

Светлинни индикатори

Индикаторите носят важна информация.

Ето какво съобщават:

Часът за включване на програмата:

При избиране на функцията Delay Timer (час за

включване на програмата) (виж стр. 7) с

включването на машината ще започне да

примигва индикаторът за избраното забавяне:

С течение на времето остатъкът до началото на

програмата ще се изобразява с примигване на

съответния индикатор:

След като изтече времето за отлагане на

изпълнението, примигващият светлинен

индикатор ще угасне и избраната програма ще

се стартира.

Светлинни индикатори

Включване и програми, Таблица с програмите, Кратко описание: включване на програма

Страница 6

6

BG

В ид тъкани и зам ърсяване

Прогр. Тем пе-

ратура Сушене

Перилен

препарат

Омеко-

тител

Продължи-

телност на

цикъла

(м инути)

Описание на цикъла на пране

пре д -

пра не

пра -

не

С танд ар тни

Б ели изклю чително замърсени

(ча рша фи, покривки и др.)

1

90°C

•

•

•

•

135

П редпране, пра не, изплакване,

центрофугиране по време и в кра я на

цикъла

Б ели изклю чително замърсени

(ча рша фи, покривки и др.)

2

90°C

•

•

•

125

П ра не, изплаква не, центрофугира не по

време и в кра я на цикъла

Б ели и цветни, устойчиви, силно

за мърсени

2

60°C

•

•

•

110

П ра не, изплаква не, центрофугира не по

време и в кра я на цикъла

Б ели и цветни, делика тни, силно

за мърсени

2

40°C

•

•

•

105

П ра не, изплаква не, центрофугира не по

време и в кра я на цикъла

Б ели, ма лко за мърсени, и цветни,

делика тни(ризи, фла нели и т.н.)

3

40°C

•

•

•

70

П ра не, изплаква не, центрофугира не по

време и в кра я на цикъла

Ц ветни, устойчиви, силно за мърсени

(бебешко бельо и т.н.)

4

60°C

•

•

•

75

П ра не, изплаква не, функция П ротив

сма чква не или делика тна центрофуга

Ц ветни, устойчиви, силно за мърсени

(бебешко бельо и т.н.)

4

40°C

•

•

•

60

П ра не, изплаква не, функция П ротив

сма чква не или делика тна центрофуга

В ълнени

5

40°C

•

•

50

П ра не, изплаква не, функция П ротив

сма чква не и деликатна центрофуга

М ного деликатни тъка ни (пердета,

коприна, вискоза и т.н.)

6

30°C

•

•

45

П ра не, изплаква не, функция П ротив

сма чква не или източване на вода та

Сушене на памучни тъкани

7

•

Сушене на деликатни тъкани

8

•

З а сво бодно то вр ем е

Б ели и цветни, устойчиви, силно

за мърсени

9

60°C

•

•

60

П ра не, изплаква не, центрофугира не по

време и в кра я на цикъла

Ц ветни, деликатни (всякакво слабо

за мърсено пра не)

10

40°C

•

•

40

П ра не, изплаква не и делика тна

центрофуга

Ц ветни, деликатни (всякакво слабо

за мърсено пране)

11

30°C

•

•

•

30

П ра не, изплаква не и делика тна

центрофуга

С пор т

С портни обувки

(М А С . 2 чифта .)

12

30°C

•

•

50

П ра не със студена вода (без перилен

препа ра т), пра не, изплаква не и

делика тна центрофуга

С портно облекло

(анцузи, къси па нта лонки и т.н.)

13

30°C

•

•

60

П ра не, изплаква не, центрофугира не по

време и в кра я на цикъла

ЧАС ТИЧНИ ПРО Г РАМИ

И зпла кване

•

•

И зпла кване и центрофуга

Ц ентрофуга

•

И зточва не на водата и центроф уга

И зточва не на водата

И зточва не на водата

Включване и програми

Таблица с програмите

Бележка

-За програми 9 е препоръчително да не зареждате пералнята с повече от 3,5 кг. пране.

-За програма 13 е препоръчително да зареждате пералнята с не повече от 2 кг. пране.

За описанието на функцията “без намачкване” виж “лесно гладене” на следващата страница. Данните

приведени в таблицата са указателни.
Специална програма

Дневна 30’ (програма 11 за синтетични тъкани), която е разработена за пране на леко замърсени дрехи:

трае само 30 минути и по този начин пести време и средства. С избирането на програмата (11 на 30°C)

може да перете едновременно тъкани от различен вид (с изключение на вълна и коприна) с максимално

тегло до 3 кг. Препоръчва се използването на течен перилен препарат.

Кратко описание: включване на програма

1. Да се включи Пералня със сушилня с натискане

на бутона

. Всички индикатори ще светнат за

няколко секунди, след това ще угаснат и

индикаторът ВКЛЮЧВАНЕ/ЛЮК БЛОКИРАН ще

започне да примигва.

2. Заредете дрехите за пране и затворете люка.

3. С ПРОГРАМАТОРА се задава желаната програма.

4. Задава се температурата за пране (виж стр. 7).

5. Задаване на сушенето, ако е необходимо (вж. стр.7).

6. Изсипете праха и допълнителните препарати (виж

стр. 8).

7. Стартирайте програмата, като натиснете бутона

СТАРТ/АНУЛИРАНЕ. За анулиране натиснете

бутона СТАРТ/АНУЛИРАНЕ поне за 2 секунди.

8. В края на програмата индикаторът ВКЛЮЧВАНЕ/

ЛЮК БЛОКИРАН присветва, показвайки, че

люкът може да се отвори. Изважда се прането и

люкът се оставя леко отворен, за да изсъхне

казана. Пералня със сушилня се ИЗКЛЮЧВА с

натискане на бутона

.

Включване и програми, Таблица с програмите, Кратко описание: включване на програма

Програмиране според потребностите, Задаване на температурата, Задаване на сушенето

Функции

7

BG

Функции

Действие

ак да се използва

Работи с

програми:

Задаване след

колко часа да

се стартира

програмата

Изпълнението

на програмата

може да бъде

отложено в

рамките на 9

часа.

Да се натисне няколко пъти бутонът, докато индикаторът светне

на желания час за включване на програмата.

При петото натискане на бутона функцията ще се изключи.

Забележка: При натиснат бутон Start/Reset часът на включване

може да се промени само като се намалява.

Всички

Лесно гладене

Намалява

намачкването

на тъканите и

улеснява

гладенето.

Със задаването на тази функция програмите 4, 5, 6 и Деликатно

пране спират без да изстискват прането (без намачкване) и

индикаторът на фазата за изплакване ще примигва:

- за да завърши цикълът, натиснете бутонът СТАРТ/АНУЛИРАНЕ;

- за да направите само източване, поставете ключа за

програмите на и натиснете бутона СТАРТ/АНУЛИРАНЕ.

3, 4, 5, 6,

9, 10,

изплаквания.

Допълнително

изплакване

Увеличава

резултата от

изплакването.

Препоръчва се, когато пералната машина е напълно натоварена

или е заредена с по-голямо количество перилни препарати.

1, 2, 3, 4, 9,

10, 12, 13,

изплаквания.

1000-500

Намалява

скоростта на

центрофуги-

ране.

Всички

освен 6 и

оттичането.

Програмиране според

потребностите

Сервизно

обслужване

Проб

л

еми

Предпазни

мерки

По
д

дръжка

Програми

Перилни

препарати

Монтиране

Описание

C

Задаване на температурата

Температурата за пране се задава със завъртане на ТЕРМОРЕГУЛАТОРА (виж Таблицата с програмите на стр. 6).

Температурата може да се намали до студено пране ( ).

Задаване на сушенето

Завъртайки програматор СУШЕНЕ, се задава желаният

вид сушене. Предвидени са две възможности:

A - По време: От 40 до 150 минути.
B - По влажност на дрехите:

За гладене

: леко влажни дрехи, лесни за гладене.

Высушить и повесить

: дрехи, които може веднага

да приберете.

Готови за гардероба

: препоръчва се за кърпи и хавлий.

След края на сушенето започнва охлаждане.

Ако по изключение прането, което трябва да бъде изпрано и

изсушено, надхвърля предвиденото максимално количество

(вж. таблицата отстрани), извършете изпирането и след като програмата е завършила, разделете прането и

върнете една част в барабана. На този етап следвайте указанията за извършване само на сушенето. Повторете

същите операции за останалата част от прането.

Само сушене

Завъртете ПРОГРАМАТОРА на една от позициите за сушене (7-8) въз основа на вида тъкан, след което

изберете желания вид сушене с програматора СУШЕНЕ.

ВАЖНО: - Барабана на машината се върти, когато сушим на програма памук и ниво на изсушаване

(Готови за гардероба

, Высушить и повесить

, Идеално сухи

).

- За памучно пране по-малко от 1 кг, използвайте програма на сушене за деликатни тъкани.

Функции

Различните функции за пране, предвидени в Пералня със сушилня, дават възможност за постигане на

желаното бяло и чисто пране. За включване на функциите:

1. натиска се бутонът на желаната функция съгласно табелата по-долу;

2. светването на индикатора сигнализира, че функцията е включена.

Забележка: Бързото примигване на бутона показва, че функцията не може да бъде избрана за зададената програма.

Вид

тъкан

Тип на прането

Макс-

имал-

ни кг.

Готови за

гардеро-

ба

Высушить

и

повесить

За

глад-

ене

Памук,

Лен

Дрехи с различни

размери

4

130

120

110

Памук

Хавлиени кърпи

4

130

120

110

Памук

Чаршафи, фанели

2,5

90

80

70

Акрил

Пижами, чорапи и др.

1

65

60

60

Найлон Слипове, клинове, etc.

1

65

60

60

Таблица на продължителността на сушене

Програмиране според потребностите, Задаване на температурата, Задаване на сушенето

Перилни препарати и тъкани

Страница 8

8

BG

Касета за перилните препарати

Добрият резултат от прането зависи и от правилното

дозиране на перилните препарати. С предозиране

не се пере ефективно и се спомага за отлагането на

налепи по вътрешната страна на Пералня със

сушилня и до замърсяване на околната среда.

Изтеглете касетата за

перилните препарати и

изсипете праха за

пране и допълните

препарати по следния

начин.

отделение 1: Препарат за предпране (на прах)

отделение 2: Препарат за пране

(на прах или течен)

Течният препарат се изсипва преди включването

на машината.

отделение 3: Допълнителни препарати

(омекотител и др.)

Омекотителят не трябва да излиза извън

решетката.Не използвайте препарати за ръчно пране,

защото образуват много пяна.

Разпределяне на прането

• Разпределете прането съобразно:

- типа на тъканите / знакът върху етикета.

- цветовете: отделете цветните от белите дрехи.

• Изпразнете джобовете и проверете копчетата.

• Не надвишавайте указаните стойности за

теглото на сухото пране:

Устойчиви тъкани: максимално 5 кг

Синтетични тъкани: максимално 2,5 кг

Фини тъкани: максимално 2 кг

Вълнени тъкани: максимално 1 кг

Колко тежи прането?

1 чаршаф 400-500 г

1 калъфка 150-200 г

1 покривка 400-500 г

1 хавлия 900-1200 г

1 кърпа 150-250 г

Специфично пране

Пердета: сгънете ги и ги поставете в калъфка

или мрежеста торба. Перете само тях без да

надвишавате половината от товара. Използвайте

програма 6, която автоматично изключва

центрофугата.

Якета с пухена подплата и анураци: ако

пухената подплата е от гъска или патица могат

да се перат в Пералня със сушилня. Обърнете

якетата и заредете машината до 2-3 кг, като

повторите изплакването два или три пъти и

използвате лека центрофуга.

Вълнени тъкани: за да постигнете най-добри

резултати, използвайте специфични перилни

препарати и не зареждайте с повече от 1 кг.

Перилни препарати и тъкани

1

2

3

Перилни препарати и тъкани

Мерки за безопасност и препоръки, Общи предохранителни мерки, Претопяване

Спестяване и опазване на околната среда

9

BG

Мерки за безопасност и

препоръки

Сервизно

обслужване

Проб

л

еми

Предпазни

мерки

По
д

дръжка

Програми

Перилни

препарати

Монтиране

Опис

аниеПералня със сушилня е проектирана и

произведена в съответствие с международните

норми за безопасност. Предупрежденията тук са

продиктувани по причини за безопасност и

трябва да се четат внимателно.

Общи предохранителни мерки

• Този уред е предназначен за домашна, а не

за професионална употреба и неговите

функции не трябва да бъдат променяни.

• Пералната машина трябва да се използва

само от възрастни хора съгласно

инструкциите, предоставени в тази книжка.

• Не докосвайте машината, когато сте боси или

с мокри или влажни ръце или крака.

• Не изключвайте щепсела от захранващия контакт

с теглене на кабела, а като държите щепсела.

• Не отваряйте касетата с перилните препарати

докато, пералната машина работи.

• Не докосвайте маркуча за мръсната вода,

защото може да достигне високи температури.

• Никога не отваряйте люка със сила, защото

може да се повреди механизма за безопасност,

който предпазва от случайно отваряне.

• В случай на повреда по никакъв повод не достигайте

до вътрешните механизми в опити за ремонт.

• Винаги контролирайте децата да не се

доближават до работещата машина.

• По време на прането люкът се нагрява.
• Преместването да се извършва внимателно от

двама или трима души. Никога от сам човек,

защото пералната машина тежи много.

• Преди да заредите машината, проверете дали

казанът е празен.

• По време на сушенето, люка се нагрява.
• Не сушете дрехи които са чистени с запалими

разтворители (напр. трихлоретилен).

• Не сушете дрехи, съдържащи гума или други

еластомери.

• Проверявайте крана за вода да е винаги

отворен при сушене.

• Тази сушилня може да се използва

единствено за изпрани във вода дрехи.

Претопяване

• Унищожаване на опаковъчния материал:

спазвайте местните норми – по този начин

опаковъчният материал може да се рециклира.

• Претопяване на старата Пералня със сушилня:

преди да я претопите/предадете за старо

желязо направете я неизползваема, като

изрежете захранващия кабел и откачите люка.

Спестяване и опазване на околната среда

Технология в служба на околната среда
Ако през люка се вижда малко вода, то е защото

с новата технология на Indesit за максимално

чисто пране е достатъчно по-малко от половината

вода: с цел опазване на околната среда.
Спестяване на перилни препарати, вода,

електроенергия и време
• За да не се разхищават ресурси, Пералня със

сушилня трябва се използва максимално

заредена. Максимално заредена машина в

сравнение с две заредени на половината води

до 50% енергийни спестявания.

• Предпрането е необходимо само за много

замърсени дрехи. С избягването му

спестявате перилни препарати, време, вода и

между 5 и 15% електроенергия.

• Като обработите петната със специални препарати

за отстраняването им или ги оставите да се

накиснат преди прането намалявате

необходимостта да перете при висока температура.

Ще спестите до 50% електроенергия, като

използвате програма на 60°C вместо на 90°C или

такава на 40°C вместо на 60°C.

• За избягване на разхищения и за опазване на

околната среда дозирайте добре перилния

препарат в зависимост от твърдостта на

водата, от степента на замърсяване и от

количеството дрехи за пране. Въпреки, че са

биологично разграждащи се, перилните

препарати съдържат елементи, които променят

равновесието в природата. Избягвайте колкото

е възможно употребата на омекотител.

• Прането късно вечер до рано сутрин спомага

за намаляване на консумацията на

електроенергия. Функцията за избор на това

след колко часа да се включи програмата

(виж стр. 7) помага много за организиране на

прането за спестяване на електроенергия.

• Ако прането трябва се изсуши в сушилна

машина, изберете по-голяма скорост за

центрофугиране. Малкото количество вода, която

остава в прането води до спестяване на време и

електроенергия в програмата за изсушаване.

Мерки за безопасност и препоръки, Общи предохранителни мерки, Претопяване

Поддръжка и почистване

Страница 10

10

BG

Поддръжка и почистване

Спиране на водата и изключване на

електрозахранването

• Затваряйте крана за вода след всяко пране. По

този начин се ограничава износването на

хидравличната инсталация на Пералня със

сушилня и се ограничава опасността от течове.

• Изключвайте захранващия кабел, когато

почиствате Пералня със сушилня и по време

на работи по поддръжката.

Почистване на Пералня със сушилня

Външната част и гумените части могат да се

почистват с кърпа с хладка вода и сапун. Не

използвайте разтворители или абразивни

препарати.

Почистване на чекмеджето за

перилните препарати

Извадете чекмеджето

с повдигане и

изтегляне навън (виж

фигурата).

Измийте го под течаща

вода. Това почистване

трябва да се извършва

често.

Поддръжка на люка и казана

• Оставяйте люка винаги открехнат за избягване

образуването на лоши миризми.

Почистване на помпата

Пералня със сушилня е окомплектована със

самопочистваща се помпа, която няма нужда от

поддръжка. Възможно е обаче малки предмети като

монети и копчета да попаднат във филтъра, който

предпазва помпата и се намира в долната й част.Уверете се, че цикълът на пране е завършил и

изключете от контакта.

За достъп до филтъра:

1. свалете панела в

предната част на

Пералня със сушилня

с помощта на отвертка

(виж фигурата

);

2. отвийте капачката,

като я завъртите в

посока обратна на

часовниковата

стрелка (виж

фигурата

);

нормално

е да изтече малко

вода;

3.почистете внимателно отвътре;

4.завийте отново капачката;

5.затворете отново панела, като преди да го

натиснете се уверете, че сте постави правилно

крачетата.

Проверка на маркуча за студената

вода

Проверявайте маркуча за студената вода поне

веднъж годишно. Да се замени, ако е напукан и

нацепен, защото по време на пране голямото

налягане може да предизвика внезапно спукване.Никога не използвайте вече използван маркуч.

Поддръжка и почистване

Комментарии

Необязательное поле
Ваш комментарий добавлен. Обновите страницу.

Из инструкции к автомобилю ВАЗ:
— В момент аварии не рекомендуется находится в салоне автомобиля.